Schuld en Trauma

Schuld en Schaamte

Door de jaren heen heb ik ervaren dat het omgaan met schuld en schaamte heel lastig is. Soms is er veel schaamte over een gebeurtenis met schuldgevoelens die niet terecht zijn. En daardoor de verwerking stagneren.

Soms is het schuldgevoel wel terecht. Maar dan is het lastig om daar over te praten.

 

Als Geestelijk Begeleider wil ik de ruimte, onder geheimhouding, bieden om dat wat er gebeurd is, bespreekbaar te maken en na te gaan wat precies belemmerend werkt maar ook waar je kracht ligt om met deze moeilijke dingen om te gaan. Vanzelfsprekend zal ook de diepere dimensie van geloof hierin meeklinken.

 


Trauma

 

Als Geestelijk Begeleider weet ik hoe trauma's en seksueel misbruik diepe sporen kunnen trekken in het leven van iemand en heel veel vragen op kunnen roepen en veel woede, verdriet en pijn. 

Wat gebeurt, is kan nooit ongedaan worden gemaakt, hoe graag je dat ook zou willen. Daarom wil ik je begeleiden op je weg om deze gebeurtenissen te boven te komen. Want dat is wel mogelijk. Het veronderstelt wel hard werken. Maar daar kan ik je in bijstaan.