Begeleiding van Groepen

Wanneer u als groep zoekt naar nieuwe impulsen of ideeën, kan ik u daarin begeleiden.

Door middel van doelgerichte groepsactiviteiten en gesprekken komen nieuwe ideeën, soms helemaal 'out of the box' naar boven. Met de groep wordt vervolgens een selectie gemaakt met welk idee er aan de slag wordt gegaan. Zo kan een nieuwe ballon opgelaten worden!

 


Groepen

Geestelijke begeleiding kan ook in groepsverband. Het kan verdieping aanbrengen binnen teams door samen ook een proces van geestelijke begeleiding aan te gaan.

 

Daarbij maak ik gebruik van verschillende werkvormen, o.a. de meditatieve wandeling aan de hand van een verhaal of meditatief schilderen.

 

Altijd geldt dat het om maatwerk gaat. Op een andere manier kan het niet.

 

kerkenraad

Voor kerkenraden en kerkelijke groeperingen heb ik een methode ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over het beleid van de toekomst. In eerste instantie niet gericht op een oplossing. Maar wel gericht op het genereren van ideeën en het versterken van wat goed gaat. Zo kan een kerkelijke gemeente een spoor inslaan wat dicht bij de eigen situatie staat.

 

Neem vrijblijvend contact op om te informeren naar de mogelijkheden.

Moreel Beraad

Regelmatig komen vragen naar voren binnen een bedrijf, team of kerk rondom de juistheid van een bepaalde morele beslissing. Dan is het goed om in een moreel beraad pas op de plaats te maken en de situatie uitgebreid onder de loep te nemen.

Ik kan dit proces begeleiden zodat de bewustwording van morele aspecten binnen het werk versterkt worden.